Portaal Zwangerschapspreventie voor gezondheidszorgbeoefenaars

erivedge-ppp.be  >  Privacy Statement

Privacy Statement

Bij Roche begrijpen we dat de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze websites zeer belangrijk is en dat informatie over uw gezondheid bijzonder gevoelig is. Daarom hebben wij de nodige maatregelen genomen om te voldoen aan de internationale voorwaarden met betrekking tot gegevensbescherming. Wij behandelen uw “persoonlijke gegevens” volgens de Roche-richtlijnen betreffende de bescherming van de privacy alsook volgens de geldende wetgeving in de EU, in Zwitserland en volgens de andere wetten die de opslag, de verwerking, de toegang of de overdracht van persoonlijke gegevens reglementeren.

 

De websites van Roche die dit beleid inzake de bescherming van de privacy tonen en die u bepaalde informatie vragen, verbinden zich ertoe uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te bewaren en te beschermen in overeenstemming met dit beleid, alsmede de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit beleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die verzameld worden via de online middelen van Roche of via communicatie (zoals websites, e-mail en andere online tools) die een koppeling hebben met dit beleid.  Dit beleid is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die verzameld worden via offline middelen en communicatie, tenzij dergelijke persoonlijke informatie wordt geconsolideerd met soortgelijke informatie die zou zijn geïnd met behulp van de online middelen van Roche. Dit beleid is ook niet van toepassing op de online middelen van derden waaraan de websites van Roche zouden kunnen gekoppeld zijn, en waarvoor Roche geen controle heeft over de inhoud of de praktijken van dergelijke middelen betreffende de bescherming van de privacy.

 

Uw persoonlijke gegevens kunnen enkel worden verzameld indien u er ons toegang toe geeft. Wij delen in geen geval uw persoonlijke gegevens met derden voor hun eigen marketinggebruik tenzij u ons daartoe expliciet toestemming geeft. Herlees dit beleid over de bescherming van de privacy voor meer informatie over de manier waarop wij deze informatie online verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 

• Verzameling van informatie

• Uw keuzes

• Veiligheid

• Gegevensgebruik

• Delen van gegevens en transfer

• Koppelingen naar andere websites

• Bescherming van gegevens van kinderen

• Bijkomende informatie over websites

• Opmerking voor gebruikers van commerciële of professionele websites

• Update van het beleid betreffende de bescherming van de privacy

• Hoe contact opnemen met ROCHE

 

 

Verzameling van informatie

 

Roche maakt gebruik van twee methoden voor het online verzamelen van persoonlijke informatie:

 

Informatie die we krijgen

 

• Persoonlijke informatie: U kunt onze websites bezoeken zonder dat u enige persoonlijke informatie onthult. Wij kunnen de persoonlijke gegevens die ons toelaten u te identificeren (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere dergelijke informatie) alleen verzamelen als u ervoor kiest ons deze te sturen. Wij kunnen ook informatie over uw gezondheid die u ons hebt verstrekt bij het beantwoorden van onze vragen of onze onderzoeken verzamelen.

 

• Volledige informatie: Uit de gegevens die u ons verstrekt en die ons in staat stellen u te identificeren, halen wij in sommige gevallen bepaalde informatie die we bewaren in een volledig dossier.  Wij kunnen deze gegevens combineren met andere informatie om uitgebreide en anonieme statistische informatie (bv. het aantal bezoekers, herkomst van de naam van de internetprovider) te produceren om ons te helpen bij de verbetering van onze producten en diensten.

 

• Automatische verzameling van informatie

 

Bepaalde informatie verkrijgen wij automatisch als u met ons communiceert via onze sites of door het uitwisselen van bepaalde e-mails. De informatietechnologieën die wij gebruiken, kunnen bijvoorbeeld Web Server logs/IP-adressen, cookies en Web beacons bevatten.

 

Web Server Logs/IP-adressen. Een IP-adres is een nummer dat wordt toegewezen aan uw computer telkens u op internet gaat. Alle identificaties van computers op het internet worden verzonden met een IP-adres die de computers en de servers in staat stelt met elkaar te communiceren.  Roche verzamelt IP-adressen voor het verzenden van administratiesystemen en uitgebreide informatierapporten aan haar dochterondernemingen, haar commerciële partners en/of verkopers om analyses op de site alsook prestatie-analyses te kunnen uitvoeren.

 

Cookies. Een cookie is een stukje informatie dat automatisch op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst bij het bezoeken van bepaalde websites. Cookies stellen ons in staat de informatie op te slaan op een server waardoor wij uw bezoek op de website aangenamer kunnen maken en wij analyses op de website alsook prestatie-analyses kunnen uitvoeren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Maar u kunt altijd uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie werd verzonden. Merk echter op dat bepaalde delen van onze sites niet correct kunnen werken als u cookies weigert.

 

Web Beacons. Op bepaalde pagina’s of in bepaalde e-mails kan Roche een klassieke internettechnologie gebruiken die “Web beacon” wordt genoemd (ook gekend onder de naam “action tag” of “clear GIF technology”.)

Web beacons helpen de effectiviteit van websites te analyseren door het meten van bijvoorbeeld het aantal bezoekers van een site of het aantal bezoekers dat geklikt heeft op een item of een site.

 

Web beacons, cookies en de andere trackingtechnologieën bieden niet systematisch informatie over u. De trackingtechnologieën kunnen enkel gebruikt worden om ons informatie te verstrekken over uw gebruik van websites en/of interactieve e-mails om het nut dat u ervan zou kunnen hebben, te verhogen indien u ons vrijwillig persoonlijke informatie verstrekt die ons toelaat u te identificeren, bijvoorbeeld als u zich registreert of bij het verzenden van e-mails.

 

 

Uw keuzes

 

Verschillende keuzes zijn beschikbaar over het gebruik van onze websites. U kunt kiezen geen enkele persoonlijke informatie te verzenden die ons toelaat u te identificeren door ze niet in te voeren in de formulieren of bestaande gegevensvelden op onze website en door geen gebruik te maken van de beschikbare persoonlijke diensten. Indien u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens te verzenden, hebt u het recht om te allen tijde deze gegevens in te kijken en te wijzigen door toegang tot de applicatie. Bepaalde websites vragen uw toestemming voor bepaalde vormen van gebruik van uw gegevens, en u kunt dit verzoek aanvaarden of weigeren. Als u kiest voor bepaalde diensten of communicaties, zoals een e-nieuwsbrief, kunt u uw registratie te allen tijde verwijderen door het volgen van de instructies vermeld in iedere communicatie. Als u besluit u uit te schrijven voor een dienst of een communicatie, zullen wij uw informatie zo snel mogelijk verwijderen, hoewel wij u enige extra informatie kunnen vragen alvorens uw aanvraag te behandelen.

 

Zoals beschreven hierboven, als u cookies wilt verhinderen u anoniem te volgen als u surft op onze websites, kunt u uw browser zo instellen dat hij alle cookies weigert of aangeeft wanneer een cookie werd verzonden.

 

 

Veiligheid

 

Roche maakt gebruik van technologieën en veiligheidsmaatregelen, voorschriften en andere procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, openbaarmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, maakt Roche ook gebruik van standaard firewalls en beschermingswachtwoorden. Het is echter uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de computer die u gebruikt voldoende beveiligd en beschermd is tegen schadelijke software zoals Trojaanse paarden en virussen. U bent op de hoogte dat zonder voldoende veiligheidsmaatregelen (bv. veilige configuratie van uw webbrowser, updating van antivirusprogramma’s, persoonlijke firewall software, niet-gebruik van software van dubieuze bronnen) u het risico loopt dat de gegevens en de wachtwoorden die u gebruikt om uw gegevens te beschermen, kunnen worden doorgegeven aan onbevoegde derden.

 

 

Gegevensgebruik

 

Roche, met inbegrip van haar dochterondernemingen, afdelingen en wereldwijde groepen en/of de bedrijven waarop wij een beroep doen om te handelen in onze naam, gebruiken alle persoonlijke gegevens die u ons hebt verzonden om beter te beantwoorden aan uw verwachtingen. Wij behouden de controle en de verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie.  Een deel van deze gegevens kan opgeslagen of gebruikt worden op computers die zich bevinden in andere rechtsgebieden, zoals de Verenigde Staten, waar de wetgeving betreffende de bescherming van gegevens verschillend kan zijn van die in uw rechtsgebied. In dit geval zullen wij ervoor zorgen dat er genoeg bescherming voorhanden is om de gegevensverwerker in dit land te kunnen vragen om deze gegevens te beschermen op dezelfde manier als in het land waar u woont.

 

Deze informatie, die ook wordt gebruikt voor verschillende doeleinden door HR (Performance Management, Successie beslissingen, of Development actions), zal nuttig zijn om uw behoeften beter te begrijpen en te begrijpen hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren. Dit helpt ons ook bij het personaliseren van bepaalde mededelingen die naar u worden verzonden betreffende diensten en promoties die voor u interessant kunnen zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld het geslacht en de leeftijd van bezoekers van websites over een geneesmiddel of een bepaalde ziekte analyseren en kunnen we de analyse van deze gegevens intern gebruiken of delen met anderen.

 

 

Delen van gegevens en overdracht

 

Roche deelt persoonlijke gegevens die ons toelaten u te identificeren met verschillende externe bedrijven of met verschillende agenten die namens ons handelen, om hen te helpen bij hun transacties, zoals het verrichten van diensten, de verzending van marketng communicaties over onze producten, diensten en aanbiedingen of nog het uitvoeren van technologie-onderhoud. Wij kunnen deze gegevens ook delen met onze dochterondernemingen. Al deze bedrijven en al deze agenten moeten daarom voldoen aan de voorwaarden van ons beleid over de bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Wij kunnen deze persoonlijke informatie ook gebruiken voor volgende doeleinden:

 

(a) in geval van verkoop, nieuwe toewijzingen of andere overdrachten van het bedrijf van de site waarop deze gegevens betrekking hebben;

(b) om te voldoen aan de eisen van wettelijke overheden of indien vereist door de wet,

(c) of, indien nodig, in het kader van een corporate audit of nog om op een klacht of bedreiging te reageren of te onderzoeken.

 

Wordt niet gebruikt voor de directe marketing door derden. Wij zullen in geen geval de gegevens die u identificeren, verkopen of overdragen aan derden voor hun eigen marketinggebruik, tenzij wij u hierover geïnformeerd hebben en u ons expliciet de toestemming hebt gegeven om uw gegevens op die manier te delen.

 

Een e-mail verzenden naar een vriend of collega. Op bepaalde sites van Roche kunt u ervoor kiezen een koppeling of een bericht verwijzend naar een website van Roche te versturen naar een vriend of een collega. De e-mailadressen die u ons hiervoor verstrekt, zullen gebruikt worden om in uw naam de informatie te verzenden naar uw vriend en zullen niet verzameld of gebruikt worden door Roche of door derden voor andere doeleinden.

 

 

Koppelingen naar andere sites

 

Onze sites omvatten een bepaald aantal koppelingen naar andere websites die interessante informatie kunnen bieden aan onze bezoekers. Dit beleid is niet van toepassing op deze sites en wij raden u aan om rechtstreeks contact op te nemen met hen indien u meer informatie wenst over hun beleid op dit gebied.

 

 

Bescherming van gegevens van kinderen

 

Onze websites zijn bestemd voor volwassenen. Wij verzamelen geen persoonlijke identificeerbare gegevens van personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar zonder de voorafgaande verifieerbare toestemming van hun wettige vertegenwoordigers.  Deze wettige vertegenwoordiger heeft het recht, op verzoek, de informatie die werd verstrekt door het kind in te kijken en/of te verzoeken deze informatie te verwijderen.

 

 

Bijkomende informatie op websites

 

Als een website bepalingen heeft betreffende de privacy die verschillen van die beschreven in dit beleid, dienen deze bepalingen vermeld te worden op de pagina waar uw persoonlijke informatie wordt verzameld.

 

 

Opmerking voor gebruikers van commerciële of professionele websites

 

Als u een commerciële of professionele relatie hebt met Roche, kunnen wij de informatie op onze sites, met inbegrip van sites speciaal bestemd voor commerciële en professionele gebruikers, gebruiken om uw vragen te beantwoorden en voor de ontwikkeling van onze zakelijke relaties met u en de entiteiten die u vertegenwoordigt. Wij kunnen deze informatie ook delen met derden die namens ons handelen.

 

 

Update van het beleid over de bescherming van de privacy

 

Van tijd tot tijd kan Roche haar online beleid betreffende de bescherming van de privacy herzien. Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk worden meegedeeld op deze pagina. Door het verder gebruiken van onze sites nadat u werd geïnformeerd over de wijzigingen van het beleid betreffende de bescherming van de privacy, gaat u ermee akkoord dat wij alle nieuwe gegevens, overgedragen volgens het gewijzigde beleid van Roche betreffende de bescherming van de privacy, gebruiken. De ingangsdatum van dit beleid is 1 november 2005.

 

 

Hoe contact opnemen met ROCHE?

 

Als u vragen hebt of indien u wenst dat Roche uw profiel wijzigt of verwijdert, neem dan schriftelijk contact met ons op (per brief) op een van onderstaande adressen:

 

nv Roche sa

Dantestraat 75

BE-1070 Brussel

België

 

Tenzij anders vermeld, is dit beleid over de bescherming van de privacy van toepassing op F. Hoffmann-La Roche Ltd of op de websites van F. Hoffmann-La Roche Ltd.