Portaal Zwangerschapspreventie voor gezondheidszorgbeoefenaars

erivedge-ppp.be  > Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

 

Handelsmerken

 

Alle handelsmerken op deze site zijn de eigendom van Hoffmann – La Roche of haar dochterondernemingen, of zijn onderworpen aan een gebruiksvergunning.

 

 

Copyright

 

Deze Roche-site en de daarin verwerkte gegevens of gegevens waarnaar wordt verwezen, zijn uitsluitend informatief. Elke reproductie, overdracht of om het even welk ander gebruik van deze informatie is ten strengste verboden. Verzoeken tot toestemming voor de reproductie van in deze website verwerkte informatie dienen gericht te worden tot de webmaster van Roche.